"Polscy poeci ... o nas"

Wręczenie nagród dla wspaniałych młodych Twórców. 

Z szanownymi koleżankami Poetkami: Zofią Mikułą i Majką Żywicką-Luckner prowadziłyśmy warsztaty literackie z okazji Światowego Dnia Poezji. Z tych działań powstały piękne utwory słowno-muzyczne i wizualne.

Gorące podziękowania składamy Fundatorom nagród: Markowi Wawrzkiewiczowi - Prezesowi Związku Literatów Polskich https://zlpinfo.eu/zarzad-glowny-zwiazku-literatow... i  Majce Marii  Żywickiej-Luckner - Wiceprezesce Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Arturowi Krajewskiemu - Profesorowi Akademii Sztuk Pięknych i Pawłowi Łęczukowi - Pisarzowi i Wydawcy.