"Polscy poeci ... o nas"

"Polscy poeci ... o nas"

Dziękuję za twórcze spotkania ❤️ Z tych działań powstały piękne utwory słowno-muzyczne i wizualne.

2022 - to był dobry rok

2022 - to był dobry rok

*Nagrodzony zestaw wierszy przez Instytut Literatury *Tomik wierszy pt. W szaleństwie realizmu wydany przez Wydawnictwo Adam Marszałek *Album muzyczny pt. Korytarze wydany w cyfrze przez Wydawnictwo Luna Music *Wysoka ocena i wspaniale zrecenzowany nowy album w miesięczniku Teraz Rock *Udział w warsztatach organizowanych przez Music Export Poland (maj i grudzień) *Stypendium twórcze z ZAiKSu *Stworzenie Suity poetycko-muzycznej pt. VORBRODT44 *Nagroda ZAMIAST RECENZJI przyznana za Suitę poetycko-muzyczną (Prezes ZLP Oddz. Warszawa) *Koncerty na festiwalach Poetyckich (Port Poetycki, Festiwal Dużego Formatu, Warszawska Jesień Poezji) i inne *Nagrany kolejny album, o którym wkrótce *Słuchowisko poetycko-experymantalne *Album muzyczny pt. Korytarze, wraz z bonusowym utworem zostanie wydany na płycie CD w lutym 2023 *Od grudnia jestem członkinią Związku Literatów Polskich